Keramisk form som sträcker sig från skulpturala utställningar och rumsgestaltningsuppdrag till handdrejat bruksgods.